Interessante zaken

De Esperantovereniging en het Esperantomonument in Bergen op Zoom

Het ontstaan en de geschiedenis van de Bergse Esperantovereniging door drs. Johanna Jacobs. In de groenstrook die Bolwerk-Noord van Bolwerk-Zuid scheidt en waarlangs aan de kop de Korneel Slootmanslaan loopt, staat een markant monumet, het zogeheten Esperantomonument. Uit het navolgende zal blijken dat dit monument op zich een opmerkelijke ontstaans- en bestaansgeschiedenis kent, maar tevens een tastbare herinnering is aan een Bergse afdeling van de wereldwijde Esperantovereninging.
Deel I en Deel II zijn hier te lezen.

Esperanto in Andere Tijden

Een film over hoe het idealisme van Zamenhof wint in de periode na de Eerste Wereldoorlog aan kracht. Met het optimisme over de mogelijkheden van de techniek groeit ook het optimisme over de maakbaarheid van de samenleving. Esperanto zou een van de mogelijkheden zijn om vrede tussen de volkeren te bewerkstelligen. Het aantal Esperanto-sprekenden neemt toe, evenals het aantal publicaties: niet alleen worden bestaande werken in het Esperanto vertaald, ook komt er oorspronkelijke Esperanto literatuur. Met de komst van de Volkenbond in 1919 is er bovendien behoefte aan een internationale diplomatieke taal. Het plan Esperanto tot voertaal te maken stuit echter op verzet van de Fransen die het Frans, destijds de diplomatieke voertaal, willen handhaven. Het plan gaat niet door, maar als doekje voor het bloeden wordt de taal als telegrafietaal erkend. Ook in Nederland wordt in de jaren dertig (tevergeefs) gesproken over Esperanto als tweede taal in het onderwijs.

Rob de Nijs

Rob de Nijs heeft in het verleden ook een lied in het Esperanto gezongen: Unu voĉ' tutmonda (Wereldwijd één stem).


De songtekst is hieronder te lezen.

Unu voĉ' tutmonda

Esperantoversie van het lied Wereldwijd één stem
Paul Field/Belinda Meuldijk/Attie Middelkoop

En silento de l' vespero
novaĵoj en seri'.
La bildoj de agreso
proksimas antaŭ mi.
Mia fil' trankvile dormas,
sen penso pri malic',
serenas la feliĉ'.


Unu voĉ' tutmonda.

Mi vidas tankojn, bombojn
brilantajn en la sun'
kaj pacon kalkulatan
en megatun'.
Oriente, okcidente
valoras nur la mon'
kaj en ilia saĝo
la pac' estas nur son'.

Unu voĉ' tutmonda.

Ne forgeseblas soldatoj
kun vizaĝoj sur la ter'
kun okuloj nekredemaj,
estis Di' ja ilia partner'.
Pravigas ni l' malamon,
esprimiĝas kondolenc'
kaj tro mallaŭte, tarde,
parolas la konscienc'.

Unu voĉ' tutmonda.

Vespere foje revas
mi pri futura tag'
de ĉies liberiĝo
el bombminaca plag'.
Mi iras al mia filo
kaj jen, en lia vizaĝ'
kviete dormanta, troviĝas
la de mi sopirata pac'.

Unu voĉ' tutmonda.

van Kooten & de Bie

In 1972 schreven Van Kooten en De Bie een twintigdelige cursus Esperanto voor de TELEAC.
Hierin speelden zij de schipbreukelingen Kornelio en Vilhelmo, die, aangespoeld op het eiland Mop, de wereldtaal Esperanto ontwikkelden.
De televisie-afleveringen zijn niet bewaard gebleven, maar er bestaat wel een lp-box met vijf lp's en een cursusboek.
Hier onder kan je naar geluidsfragmenten luisteren en de cursusboeken downloaden.
Cursusboek 1 voor de lessen 1 t/m 10.
Cursusboek 2 voor de lessen 11 t/m 20.

Les 1 en 2


Les 3 en 4


Les 5 en 6


Les 7 en 8


Les 9 en 10


Les 11 en 12


Les 13 en 14


Les 15 en 16


Les 17 en 18
Les 19 en 20

Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio