Taaltaaloefening

Onderstaande taaloefening zijn gebaseerd op oude examentaken, die speciaal zijn aangepast voor interactief gebruik.
Omdat dit onderdeel ook voor buitenlandse esperantisten interessant is, zijn deze taaloefening zoveel mogelijk in het Esperanto opgesteld.
Bedenk echter wel, dat de taaloefening geen betrouwbare weergave meer zijn van een echt examen.
De vertaaltaaloefening vereisen uiteraard beheersing van de Nederlandse taal.


NL-flagetoTraduk-ekzercoj

E-NL (Vorttesto P - 1994)
E-NL (Vorttesto P - 1995)
E-NL (Vorttesto P - 1997)
NL-E (Vorttesto P - 1994)
NL-E (Vorttesto P - 1995)
NL-E (Vorttesto P - 1997)
NL-E (Gramatika testo P - 1994)
NL-E (Gramatika testo P - 1995)
NL-E (Gramatika testo P - 1997)


Plenig-ekzercoj

Afiksoj (Gramatika testo P - 1994)
Gramatikaj finaĵoj (Gramatika testo P - 1994)
Prepozicioj (Gramatika testo P - 1994)
Ĝenerala plenig-ekzerco (Gramatika testo P - 1997)
Bestoblekoj (Vorttesto P - 1997)
Gramatikaj finaĵoj (Gramatika testo P - 2000)


Elekt-ekzercoj

Elektu la ĝustan alternativon (Gramatika testo P - 1994)
Elektu la ĝustan alternativon (Gramatika testo P - 1997)
Elektu la ĝustan alternativon (Gramatika testo P - 2000)
Elektu la ĝustan alternativon (Vorttesto P - 2000)


Korekt-ekzercoj

Korektu la erarojn (Instrua 1994)
Korektu la erarojn (Gramatika teksto P - 1995)
Korektu la erarojn (Gramatika teksto P - 1997)
Aldonu N-finaĵon (Gramatika teksto P - 1995)


Kunlig-ekzercoj

Kunligu la vortojn (Vorttesto P - 1994)
Kunligu la vortojn (Vorttesto P - 1995)
Kunligu la vortojn (Vorttesto P - 1997)
Kunligu la vortojn (Vorttesto P - 2000)


Revortig-ekzercoj

Mallongigu per participoj (Gramatika testo P - 1994)
Mallongigu (Gramatika testo P - 1995)


Ceteraj ekzercoj

Mallongigoj (Vorttesto P - 1995)
Sinonimoj (Vorttesto P - 1997)


Internationale examens

Internationale examens van Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) en Universala Esperanto-Asocio (UEA) meten de bekwaamheid van praktisch Esperanto-taalgebruik.
Honderden esperantisten hebben reeds examen gedaan op elementair of middelbaar niveau.
Een getuigschrift van de twee meest gezaghebbende Esperanto-organisaties is een beloning voor goede studie en een aanmoediging om verder te gaan.

De examens bestaan uit drie delen: een grammaticatest, een schriftelijk en een mondeling deel.
Alleen degenen die slagen voor de grammaticatest mogen deelnemen aan het schriftelijke deel, waar 60 van de 100 punten behaald moeten worden om deel te kunnen nemen aan het mondelinge deel.
Het UEA-bestuur beveelt aan, dat zijn afgevaardigden tenminste het niveau bereiken van het middelbaar examen.
Net zoals kandidaten voor onderwijsbekwaamheid volgens de regels van het nieuwe ILEI/UEA-examen minimaal middelbaar niveau dienen te bezitten.

Tegenwoordig kan alleen een examen worden afgelegd bij een officiële sessie die plaatsvindt tijdens een Universala Kongreso of een andere officiële Esperantobijeenkomst, waarvan de organisatoren een reglementair examen willen verzorgen.
De huidige Internationale Examencommisie zoekt echter voortdurend naar de modernste examineermethoden en manieren om een breder publiek het internationale examen te laten afleggen.

De meest gedetailleerde informatie over de examens (eisen, aanbevolen literatuur, voorbeeldtoetsen e.d.) kan men vinden in de gids Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA (3e druk), 38 pag., 2008.
De gids is te bestellen bij UEA.

Nieuwe UEA-examens

UEA heeft een nieuw Esperanto-examensysteem gelanceerd dat in overeenstemming is met de eisen van de Raad van Europa en vastgestelde normen hanteert.
De nieuwe examens zijn nu uitgewerkt op niveau B1, B2 en C1 volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
De accreditatie en functionering van het systeem vindt plaats in samenwerking met het Centrum voor Staatsexamens in Boedapest, waar het Esperanto officieel wordt erkend als vreemde taal, waarvan het examensysteem dezelfde rechten heeft als de overige vreemde talen.

Het feit dat het nieuwe examensysteem is gemaakt op basis van Europese normen, betekent dat het diploma ervan officieel wordt erkend en behandeld als alle andere door ALTE (The Association of Language Testers in Europe) geaccrediteerde taaldiploma's.
Het diploma zelf is een imposant, officieel document, geschreven in vier talen (Hongaars, Engels, Duits en Frans), het centrale deel aangevuld in het Esperanto.
Vergeleken met het oude ILEI-UEA-examen worden in het examen van het nieuwe type alleen in het mondelinge gedeelte vragen geteld over de Esperantocultuur en -beweging.

Er is een gedetailleerde gids verschenen, Esperanto de nivelo al nivelo, over het nieuwe systeem, waarin alles te vinden is over eisen en structuur van het examen, alsmede twee series examenvoorbeelden, schriftelijk en mondeling, van alle drie niveau's.
De gids is te bestellen bij UEA.

Lees verder in het EsperantoWelkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj