Promenadeto tra la poezio pri Esperantismo

Daŭras la oferto de la kursoj por la supera nivelo en la studsemajnfinoj sub la organizo de Esperanto Nederland kaj la gvido fare de prof-ro Federico Gobbo (Universitato de Amsterdamo). La ‘promenadeto-serio’ konsistas ĉefe en legado kaj komentado de originalaj literaturaĵoj laŭ antaŭdifinita temo, sed ankaŭ en dimanĉa kunverkado de mallonga rakonto pri la temo — unu el tiuj rakontoj publikiĝis en la beletra sekcio de Monato. Ĉi tiu estas la kvara eldono.

Post la promenadeto tra sciencfikcio kaj fantasto (unua eldono), tra la Zamenhofa verkaro (dua eldono, okaze de la Z-Jaro, t.e. 2017), kaj tra la tradicia Movado (tria eldono, ekde Hector Hodler ĝis Ivo Lapenna) ĉi-jare la temo estas ‘Poezio pri Esperantismo’. Ekde Ludoviko Lazaro Zamenhof ĝis Jorge Camacho, elstaraj verkistoj poeziumis pri la esenco de Esperantismo kaj ĝiaj trajtoj kaj valoras la penon umi tra ili per promenadeto.

La promenadetan vojon elektas kompreneble la kursestro, kaj pro tempolimo ĝi estos laŭnecese tre mallonga. Memorante la admonon de William Auld en la postparolo al la Esperanta Antologio (1982), la kursestro “donos al la poemoj de la Majstro iom da meritata ripozo”. Aparte ni donos atenton al juveloj kiuj bedaŭrinde ne estas tro konataj de la esperantistaro, ĝenerale.

La promenadeto do donos ekzemplojn el la kvar stadioj de la Esperanto-literaturo (primitiva kaj matura romantikismoj, parnasismo kaj postparnasismo), kaj komenciĝos ekde 'La vojo' de Zamenhof (1896, kiu cetere devintus esti la himno en certa pionira periodo, kaj estos la nura poemo de la Majstro prezentota dum la promenadeto mem) ĝis ‘Lingvo Internacia’ de Camacho (2017, el la rikolto Brulvunde), pasante tra Kalman Kalocsay, William Auld kaj Baldur Ragnarsson, inter la aliaj.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto leren


Plaatselijke Groepen

Gratis

Geschiedenis

Log in

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj


Instruado

Turista informo

Ceteraj