Aanmeldingsformulier Culturele dag | Aliĝilo por Kultura tago

Bovenstaande gegevens mogen opgenomen worden in de deelnemerslijst. | La supraj datumoj povos esti konataj de la partoprenantoj.
Bovenstaande gegevens mogen niet opgenomen worden in de deelnemerslijst. | La supraj datumoj ne povos esti konataj de la partoprenantoj.

Gezamenlijke avondeten | Komuna vespermanĝo

Lidmaatschap | Membreco

Ik ben lid van Esperanto Nederland. Ik betaal € 15,-. | Mi estas membro de Esperanto Nederland. Mi pagas € 15,-.
Ik ben geen lid van Esperanto Nederland. Ik betaal € 20,-. | Mi ne estas membro de Esperanto Nederland. Mi pagas € 20,-

Openbaar vervoer | Per publika transporto

Hier graag aangeven of je met eigen dan wel openbaar vervoer komt.
Ĉu vi venos per propra aŭ publika transportilo?

Fotomateriaal | Fotoj

Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen door de organisatie openbaar worden gemaakt. | La organizantoj rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.
Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen niet door de organisatie openbaar worden gemaakt. | La organizantoj ne rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.