Aliĝilo por Studosemajnfino

Jes, mi partoprenos la Esperanto-studosemajnfinon.

Viro/Virino:
(notu en formo: tt-mm-jjjj)
La supraj datumoj povos esti konataj de la partoprenantoj.
La supraj datumoj ne povos esti konataj de la partoprenantoj.
Aankomst:
Mijn niveau:


Celas la aranĝon de grupoj laŭnivele. Inter la lecionoj eblas grupoŝanĝi.
En la lecionoj je niveloj 1 kaj 2 povas esti uzata la nederlanda lingvo!

Kontribuoj

Mi estas membro de Esperanto Nederland / NEJ / alia landa asocio. (Mi pagas € 75,-.)
Mi ne estas membro de Esperanto Nederland / NEJ / la propra landa asocio. (Mi pagas € 85,-.)


La kotizo por ĉi tiu aranĝo estas malalta. Ni deziras ebligi al ĉiu partopreni ĉi tiun semajnfinon. Se vi pretas subteni per ekstra financa kontribuo, bonvolu indiki ĉi-sube la aldonan sumon. Ĉiuj kontribuoj estas bonvenaj!

IMi subtenas la organizadon de la studosemajnfinoj per aldona sumo de: €
La kotizon plus la evt. aldonan sumon mi transpagos en la konton NL10 TRIO 0786 8441 67, nome de Esperanto Nederland, Capelle aan den IJssel.

Per publika transporto

Ĉu vi venos per propra aŭ publika transportilo?

Fotoj de la studosemajnfino

Povas esti ke oni faros fotojn dum la studosemajnfino. Kelkajn el ili ni poste montros en la retejo de Esperanto Nederland aŭ en sociaj komunikiloj por diskonigi nian eventon.
Ĉu vi ne deziras ke ni tiel publikigu foton sur kiu vi estas videbla? Tiam marku la suban kvadrateton.

La organizantoj rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.
La organizantoj ne rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.